Organizačná skladba školy

Riaditeľka: Mgr. Dana Slejzáková

Zástupkyňa: Mgr. Zuzana Labudová

Vedúci predmetovej komisie HO: Mikuláš Demočko, DiS.art.

Vedúci predmetovej komisie TO, LDO, VO: Mgr. Janka Štramová

Hudobný odbor

Oddelenie klávesových nástrojov:

Hra na akordeón: Mikuláš Demočko, DiS.art.

Hra na klavíri: Ladislav Lizsovski, Dis.art., Mgr. Zuzana Labudová, Mgr. Marcela Koščová, Bc. Dominika Sokolská, Dis.art., Bc. Lucia Gáborová, Dis.art.

Strunové oddelenie:

Hra na husliach: Ladislav Lisovszki, Dis.art.

Hra na gitare: Mgr. František Tomčík

Spevácke oddelenie: Júlia Janoščíková, DiS.art, Bc. Dominika Sokolská, DiS.art

Hudobno-teoretické predmety: Mgr. Marcela Koščová, Bc. Dominika Sokolská, Dis.art., Júlia Janoščíková, DiS.art., 

Hra na bicích nástrojoch: Andrej Smetanka

Hra na flautu: Mgr. Viktoria Starinská

Literárno-dramatický odbor: Mgr. Janka Štramová

Výtvarný odbor: Mgr. Janka Štramová, Mgr.art. Ján Frančák, ArtD., Mgr. Dana Slejzáková

Tanečný odbor: Iveta Rusnáková Dis.art.

Elokované triedy – ROŠKOVCE

Literárno-dramatický odbor: Mgr. Andrea Hockicková, Mgr. Zuzana Sivecová, Mgr. Mehaláková Patrícia

Hudobný odbor: Mgr. Zuzana Labudová, Mgr. Patrícia Repčíková

Elokované triedy – DOMAŇOVCE

Tanečný odbor: Tatiana Zelená

Výtvarný odbor: Mgr. art. Ján Frančák, ArtD.

Hudobný odbor 

Spevácke oddelenie a hudobno-teoretické predmety: Júlia Janoščíková, Dis.art.

NEPEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI

Ekonóm: Ing. Jozef Poláček, Ing. Mária Tatarková

Upratovačka: Mária Dzurňáková, Katarína Orlovská

Správca siete: Mgr. Ľubomír Slejzák

Prejsť na začiatok