Hudobný odbor

Poslaním hudobného odboru je vytvárať a usmerňovať záujem a vzťah žiaka k hudbe, kultivovať jeho osobnosť, rozširovať a rozvíjať hudobné skúsenosti, vedomosti a zručnosti. V hudobnom odbore predmet hudobná náuka poskytuje žiakom základy odborného vzdelávania a vychováva poslucháča hudby i aktívneho hudobníka, ktorému je hudba životnou potrebou. Nástrojová hra významným spôsobom ovplyvňuje rozvoj kľúčových kompetencií – rozvoj hudobnej inteligencie totiž pozitívne vplýva na rozvoj všetkých kompetencií. Umenie je silným esteticko-výchovným prostriedkom, zameraným na formovanie osobnosti. Hudobné vzdelanie, získané návyky, vedomosti, zručnosti, prehlbujú ich schopnosť koncentrácie. Sústredenosť, trpezlivosť, dôslednosť, pevnú vôľu, zmysel pre detail. Podporuje individualitu osobnosti s kultivovaným vystupovaním nielen na pódiu ale aj v spoločnosti. Najlepší absolventi ZUŠ môžu ďalej prehlbovať svoje umenie štúdiom na konzervatóriách a neskôr na vysokých umeleckých školách. Uplatnia sa buď ako sólisti, dirigenti, skladatelia, hudobní režiséri, kultúrni manažéri, orchestrálni hráči, hudobní pedagógovia, alebo ako speváci, či inštrumentalisti v rôznych hudobných skupinách.

Oddelenie klávesových nástrojov:

Hra na akordeón: Mikuláš Demočko, DiS.art.

Hra na klavíri: Ladislav Lizsovski, Dis.art., Mgr. Zuzana Labudová, Mgr. Marcela Koščová, Bc. Dominika Sokolská, Dis.art., Bc. Lucia Gáborová, Dis.art.

Strunové oddelenie:

Hra na husliach: Ladislav Lisovszki, Dis.art.

Hra na gitare: Mgr. František Tomčík

Spevácke oddelenie: Bc. Dominika Sokolská, DiS.art

Hudobno-teoretické predmety: Mgr. Marcela Koščová, Bc. Dominika Sokolská, Dis.art.

Hra na bicích nástrojoch: Andrej Smetanka

Hra na flautu: Mgr. Viktoria Starinská

Elokované triedy – ROŠKOVCE

Mgr. Zuzana Labudová, Mgr. Patrícia Repčíková

Elokované triedy – DOMAŇOVCE

Spevácke oddelenie a hudobno-teoretické predmety: Bc. Dominika Sokolská, DiS.art

Individuálne vyučovanie:

5€/mesiac

25€/rok

Individuálne a skupinové vyučovanie pre dospelých:

8€/mesiac

40€/polrok

Prejsť na začiatok