053 3810 326     zusspisskyhrhov@gmail.com

Kariéra

Informácia o voľných pracovných miestach

Informácia o voľných pracovných miestach na základe § 11 a zákona č. 390/2011 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch.

 Voľné pracovné miesto:

Názov zamestnávateľaZákladná umelecká škola
AdresaSNP 363/13, Spišský Hrhov, 053 02
Kontakt0917 919 427, e-mail:  zusspisskyhrhov@gmail.com
Kategória zamestnancaučiteľ
Podkategória zamestnancaučiteľ základnej umeleckej školy
Kvalifikačné predpokladyV zmysle Vyhlášky MŠ SR 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, Príloha 1, Časť X. Učiteľ pre študijné zameranie hra na bicie nástroje.
Zoznam požadovaných dokladovŽiadosť, životopis, doklady o ukončenom vzdelaní, výpis z registra trestov, preukázanie zdravotnej spôsobilosti, dĺžka započítanej praxe, súhlas s použitím osobných údajov.
Iné súvisiace požiadavkyPortfólio s vlastnou umeleckou tvorbou, veľká flexibilita a kreativita.
Prejsť na začiatok