Organizačná štruktúra školy v školskom roku 2017/2018

PEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI

Riaditeľka: Mgr. Dana Slejzáková

Zástupkyňa: Mgr. Zuzana Labudová

Vedúci predmetovej komisie HO: Mikuláš Demočko, DiS.art.

Vedúci predmetovej komisie TO, LDO, VO: Mgr. Janka Štramová

Hudobný odbor:

Oddelenie klávesových nástrojov:

akordeón: Mikuláš Demočko, DiS.art.

klavír: Júlia Janoščíková Dis.art.

Strunové oddelenie:

husle: Ladislav Lisovszki, Dis.art.

gitara: Mgr. František Tomčík

Spevácke oddelenie: Júlia Janoščíková, DiS.art, Bc. Dominika Sokolská, DiS.art

Hudobno-teoretické predmety: Mgr. Marcela Koščová,  Mgr. Zuzana Labudová, Júlia Janoščíková, DiS.art

Bicie nástroje: Matej Kovalčík, Dis.art.

Literárno-dramatický odbor:Mgr. Janka Štramová

Výtvarný odbor:Mgr. Janka Štramová, Mgr.art. Ján Frančák, ArtD., Mgr. Dana Slejzáková

Tanečný odbor:Iveta Rusnáková Dis.art.

Elokované triedy – ROŠKOVCE

Literárno-dramatický odbor:Mgr. Andrea Hockicková, Mgr. Zuzana Sivecová

Elokované triedy – DOMAŇOVCE

Tanečný odbor:Ing. Martina Gallovičová

NEPEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI

Ekonóm:Ing. Jozef Poláček, Ing. Mária Tatarková

Upratovačka:Mária Dzurňáková

Všeobecný administratívny pracovník: Katarína Orlovská