053 3810 326     zusspisskyhrhov@gmail.com

Literárno-dramatický odbor

Odbor, ktorý obsahuje dramatické, pohybové, rečové, prednesové a slovesné tvorivé činnosti. Harmonický rozvíja osobnosť, pomáha vyrovnávať sa vždy s novými situáciami, ktoré prináša hra, škola, život. Štúdium im môže napomôcť dostať sa na herecké konzervatóriá, alebo aj priamo na vysoké herecké školy. Absolventi sa môžu, po absolvovaní ďalšieho, vyššieho vzdelania, uplatniť ako herci, dramatici, scenáristi, moderátori, pedagógovia, tvorcovia reklamy a pod.

Prejsť na začiatok