Literárno-dramatický odbor

Odbor, ktorý obsahuje dramatické, pohybové, rečové, prednesové a slovesné tvorivé činnosti. Harmonický rozvíja osobnosť, pomáha vyrovnávať sa vždy s novými situáciami, ktoré prináša hra, škola, život. Štúdium im môže napomôcť dostať sa na herecké konzervatóriá, alebo aj priamo na vysoké herecké školy. Absolventi sa môžu, po absolvovaní ďalšieho, vyššieho vzdelania, uplatniť ako herci, dramatici, scenáristi, moderátori, pedagógovia, tvorcovia reklamy a pod.

Mgr. Janka Štramová

Elokované triedy – ROŠKOVCE

Mgr. Andrea Hockicková, Mgr. Zuzana Sivecová, Mgr. Mehaláková Patrícia

Skupinové vyučovanie:

4€/mesiac

20€/polrok

Individuálne a skupinové vyučovanie pre dospelých:

8€/mesiac

40€/polrok

Prejsť na začiatok