UČÍME SA NA DIAĽKU

Vitajte v našej umeleckej škole

Tešíme sa, že si naša škola za svoju pomerne krátku dobu existencie získala uznanie a dobré meno. Zaslúžili sa o to nie len kvalitní učitelia, ale najmä deti a ich rodičia, ktorí nám dôverujú. Umenie povznáša dušu človeka a robí svet krajším. Budeme radi, ak nás v tomto poslaní budete aj naďalej podporovať.

Rodinná a priateľská atmosféra v našej škole je niečo vzácne, čo si môžeme len vážiť. Ďakujeme všetkým, ktorí do našej školy prinášajú dobrú náladu a radosť z umeleckej tvorivosti.

Kedže sa naša spoločnosť nachádza v mimoriadnej situácii, musíme naše vyučovanie realizovať pre nás novým spôsobom – ONLINE. Naši pedagógovia sú vám naďalej k dispozícii. Môžete sa na nich kedykoľvek obrátiť. Pripravujú pre vás vyučovacie materiály, s ktorými môžete doma pracovať. Žiakom sa venujeme aj online, lebo hra na hudobné nástroje si to vyžaduje. Dúfajme, že sa čoskoro uvidíme osobne v priestoroch ZUŠ.

Prajeme vám veľa zdravia a trpezlivosti. Nech vám umenie spríjemňuje čas strávený v domácom prostredí. Spoločne to zvládneme.

Mgr. Dana Slejzáková

riaditeľka

Prijímacie skúšky v školskom roku 2020 - 2021

Prijímacie skúšky na školský rok 2020/2021 sa uskutočnia v termíne od 24. augusta 2020 do 10. septembra 2020. Zriaďovateľ určí konkrétny termín prijímacích skúšok na jednotlivé druhy štúdia a odbory a základná umelecká škola oznámi termín konania prijímacej skúšky do 14 dní od obnovenia školského vyučovania v školách, najneskôr však do 15. augusta 2020 na webovom sídle základnej umeleckej školy a verejne dostupnom mieste.

LETNÉ WORKSHOPY

Pridáte sa? Ak máte záujem o naše letné workshopy, nezabudnite si u nás rezervovať miesto, čím skôr, tým lepšie. Vzhľadom k súčasnej spoločenskej situácii, budeme pravdepodobne dovolenkovať doma a je veľký predpoklad, že o naše nové letné workshopy bude veľký záujem nie len z obce Spišský Hrhov, ale aj zo širokého okolia.

VÝTVARNÉ UMENIE
TANEC
HRAVÁ ANGLIČTINA
PARKOUR - FREESTYLE

Aktuality na Facebooku

Prejsť na začiatok