UČÍME SA NA DIAĽKU

Vitajte v našej umeleckej škole

Tešíme sa, že si naša škola za svoju pomerne krátku dobu existencie získala uznanie a dobré meno. Zaslúžili sa o to nie len kvalitní učitelia, ale najmä deti a ich rodičia, ktorí nám dôverujú. Umenie povznáša dušu človeka a robí svet krajším. Budeme radi, ak nás v tomto poslaní budete aj naďalej podporovať.

Rodinná a priateľská atmosféra v našej škole je niečo vzácne, čo si môžeme len vážiť. Ďakujeme všetkým, ktorí do našej školy prinášajú dobrú náladu a radosť z umeleckej tvorivosti.

Kedže sa naša spoločnosť nachádza v mimoriadnej situácii, musíme naše vyučovanie realizovať pre nás novým spôsobom – ONLINE. Naši pedagógovia sú vám naďalej k dispozícii. Môžete sa na nich kedykoľvek obrátiť. Pripravujú pre vás vyučovacie materiály, s ktorými môžete doma pracovať. Žiakom sa venujeme aj online, lebo hra na hudobné nástroje si to vyžaduje. Dúfajme, že sa čoskoro uvidíme osobne v priestoroch ZUŠ.

Prajeme vám veľa zdravia a trpezlivosti. Nech vám umenie spríjemňuje čas strávený v domácom prostredí. Spoločne to zvládneme.

Mgr. Dana Slejzáková

riaditeľka

LETNÉ WORKSHOPY

Pridáte sa? Ak máte záujem o naše letné workshopy, nezabudnite si u nás rezervovať miesto, čím skôr, tým lepšie. Tešíme sa na vás 🙂

VÝTVARNÉ UMENIE
TANEC
HRAVÁ ANGLIČTINA
PARKOUR - FREESTYLE

Oznam ohľadom výberu príspevkov na štúdium v ZUŠ Sp. Hrhov za II. polrok šk. roku 2019/2020

Základná umelecká škola Sp. Hhrov, v zastúpení riaditeľkou Mgr. Danou Slejzákovou, oznamuje rodičom žiakov ZUŠ, že v súvislosti s pandémiou spôsobenou koronavírusom COVID-19 sa príspevky na štúdium (školné) za obdobie marec – jún 2020 odpúšťajú a to na základe návrhu zriaďovateľa školy Obce Sp. Hhrov. Žiakom, ktorí majú školné za obdobie marec – jún/2020 už uhradené sa platba prenáša do nasledujúceho školského roka.

Aktuality na Facebooku

Prejsť na začiatok