Vitajte v našej umeleckej škole!

Tešíme sa, že si naša škola za svoju pomerne krátku dobu existencie získala uznanie a dobré meno. Zaslúžili sa o to nie len kvalitní učitelia, ale najmä deti a ich rodičia, ktorí nám dôverujú. Umenie povznáša dušu človeka a robí svet krajším. Budeme radi, ak nás v tomto poslaní budete aj naďalej podporovať.

V novom školskom roku si poprajme veľa umeleckých úspechov. Nech sa nám darí vo vzťahoch udržiavať srdečnosť a úprimnosť a nech sa spoločenská situácia vyvíja tak, aby sme mohli byť čo najčastejšie spolu prepojení v tvorivosti a radosti z umenia.

Mgr. Dana Slejzáková

riaditeľka

V mesiaci november naďalej pokračujeme v dištančnom štúdiu

Komunikujte so svojimi učiteľmi tak, ako v minulom školskom roku počas dištančného vzdelávania. Pracovné listy nájdete vo vašom ročníku /na našej stránke v horných okienkach podľa odborov/. Kontakty na učiteľov nájdete tiež v sekcii vľavo hore UČITELIA – KONTAKTY.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR odporúča:

Ak nemáte vyplnené a podpísané povinné dokumenty (žiaci/zákonní zástupcovia a zamestnanci školy), nevstupujte do priestorov ZUŠ

Ďakujeme za pochopenie.

Povinné dokumenty pre žiakov a zákonných zástupcov si môžete stiahnuť TU:

1. Dotazník o zdravotnom stave dieťaťa

2. Vyhlásenie zákonného zástupcu

Oznam ohľadom výberu príspevkov na štúdium v ZUŠ Sp. Hrhov za II. polrok šk. roku 2019/2020

Základná umelecká škola Sp. Hhrov, v zastúpení riaditeľkou Mgr. Danou Slejzákovou, oznamuje rodičom žiakov ZUŠ, že v súvislosti s pandémiou spôsobenou koronavírusom COVID-19 sa príspevky na štúdium (školné) za obdobie marec – jún 2020 odpúšťajú a to na základe návrhu zriaďovateľa školy Obce Sp. Hhrov. Žiakom, ktorí majú školné za obdobie marec – jún/2020 už uhradené sa platba prenáša do nasledujúceho školského roka.

Aktuality na Facebooku

Prejsť na začiatok