053 3810 326     zusspisskyhrhov@gmail.com

Učíme sa na diaľku – LDO

Učitelia pracujú so žiakmi individuálne v rámci dištančnej formy vzdelávania. Ak sa potrebujete osobne kontaktovať s konkrétnym učiteľom, napíšte mu email. Emailovú adresu nájdete v zozname učiteľov.

Prejsť na začiatok