Poslaním hudobného odboru je vytvárať a usmerňovať záujem a vzťah žiaka k hudbe, kultivovať jeho osobnosť, rozširovať a rozvíjať hudobné skúsenosti, vedomosti a zručnosti. V hudobnom odbore predmet hudobná náuka poskytuje žiakom základy odborného vzdelávania a vychováva poslucháča hudby i aktívneho hudobníka, ktorému je hudba životnou potrebou. Nástrojová hra významným spôsobom ovplyvňuje rozvoj kľúčových kompetencií – rozvoj hudobnej inteligencie totiž pozitívne vplýva na rozvoj všetkých kompetencií. Umenie je silným esteticko-výchovným prostriedkom, zameraným na formovanie osobnosti. Hudobné vzdelanie, získané návyky, vedomosti, zručnosti, prehlbujú ich schopnosť koncentrácie. Sústredenosť, trpezlivosť, dôslednosť, pevnú vôľu, zmysel pre detail. Podporuje individualitu osobnosti s kultivovaným vystupovaním nielen na pódiu ale aj v spoločnosti. Najlepší absolventi ZUŠ môžu ďalej prehlbovať svoje umenie štúdiom na konzervatóriách a neskôr na vysokých umeleckých školách. Uplatnia sa buď ako sólisti, dirigenti, skladatelia, hudobní režiséri, kultúrni manažéri, orchestrálni hráči, hudobní pedagógovia, alebo ako speváci, či inštrumentalisti v rôznych hudobných skupinách.

Pedagógovia:

Oddelenie klávesových nástrojov:

akordeón: Mikuláš Demočko, DiS.art.

klavír: Júlia Janoščíková Dis.art.

Strunové oddelenie:

husle: Ladislav Lisovszki, Dis.art.

gitara: Mgr. František Tomčík

Spevácke oddelenie: Júlia Janoščíková, DiS.art, Bc. Dominika Sokolská, DiS.art

Hudobno-teoretické predmety: Mgr. Marcela Koščová,  Mgr. Zuzana Labudová, Júlia Janoščíková, DiS.art

Bicie nástroje: Matej Kovalčík, Dis.art.

Literárno-dramatický odbor: Mgr. Janka Štramová

Výtvarný odbor: Mgr. Janka Štramová, Mgr.art. Ján Frančák, ArtD., Mgr. Dana Slejzáková

Tanečný odbor: Iveta Rusnáková Dis.art.