053 3810 326     zusspisskyhrhov@gmail.com

Výtvarný odbor

Poslanie výtvarného odboru integruje zložky citovej a rozumovej výchovy žiaka. Predstavuje komplexný spôsob poznávania sveta všetkými zložkami osobnosti – senzibilita, racionalita, intelekt, fantázia, znamená rozvoj jedinečnosti osobnosti dieťaťa. Je to smerovanie k výtváraniu a k vyslovovaniu svojho názoru a predstavy. Z hľadiska špecifík výtvarnej výchovy je výchova ku kreativite. Ak žiaci po absolvovaní ZUŠ pokračujú v štúdiu na stredných školách umeleckého priemyslu, alebo vysokých výtvarníckych školách, majú potom možnosť zaujať vo svojom profesionálnom živote pozície nezávislých umelcov – výtvarníkov, návrhárov dizajnu pre spotrebný priemysel, môžu pokračovať v štúdiu architektúry, réžie, scénografie, výtvarnej pedagogiky, atď.

Prejsť na začiatok