053 3810 326     zusspisskyhrhov@gmail.com

Rada rodičov

Spolupráca s rodičovským združením

Pozitívny vzťah školy a rodičov nie je mysliteľný bez jestvovania rodičovskej organizácie. Každá z nich, pôsobiaca na hocijakej inej škole, je schopná pružne reagovať na všetky zmeny a vhodne stimulovať také, ktoré prospievajú rozvoju vzdelávania a výchovy. O to sa snaží aj rodičovská rada pri ZUŠ Spišský Hrhov. Vyjadruje a presadzuje záujmy rodičov, pedagógov a žiakov. Súčasné  Rodičovské združenie (ďalej RZ) pri ZUŠ  v Spišskom Hrhove pracuje v záujme detí, pomáha pri metodickej a inej odbornej činnosti na škole. V ZUŠ je rodič súčasťou školy, lebo na akciách ako sú koncerty, výstavy výtvarných prác sú rodičia prítomní. Preto je  potrebná veľmi dobrá spolupráca RZ, vedenia školy, ale i celého pedagogického zboru. To je predpokladom dobrých výsledkov školy, ktoré sa zákonite odrazia aj pozitívne vo výchove detí.

Rada rodičov pri Základnej umeleckej škole Spišský Hrhov:

Mgr. Anna Soľanová /0904114264/ – predseda

Ing. Eva Horovčáková /0908317307/ – pokladník

Členovia:

Mgr. Jana Vondrová /0905983445/

Mgr. Erika Süčová /0907916237/

Mgr. Jana Bandžuchová /0907916237/

Rada rodičov
Prejsť na začiatok