053 3810 326     zusspisskyhrhov@gmail.com

Mgr. Janka Štramová pracuje so žiakmi individuálne v rámci dištančnej formy vzdelávania. Ak sa potrebujete osobne kontaktovať s pani učiteľkou, napíšte jej na túto emailovú adresu jana.stramova@gmail.com

Prejsť na začiatok