053 3810 326     zusspisskyhrhov@gmail.com

UČÍME SA NA DIAĽKU

Kedže sa naša spoločnosť nachádza v mimoriadnej situácii, musíme naše vyučovanie realizovať pre nás novým spôsobom – ONLINE. Naši pedagógovia sú vám naďalej k dispozícii. Môžete sa na nich kedykoľvek obrátiť. Pripravujú pre vás vyučovacie materiály, s ktorými môžete doma pracovať. Žiakom sa venujeme aj online, lebo hra na hudobné nástroje si to vyžaduje. Dúfajme, že sa čoskoro uvidíme osobne v priestoroch ZUŠ.

Prejsť na začiatok