053 3810 326     zusspisskyhrhov@gmail.com

Zodpovedná osoba – GDPR

Dohľad nad ochranou osobných údajov ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 ) vykonáva v našej spoločnosti ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Rastislav Želinský , emailový kontakt zelinsky@osobnyudaj.sk. na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.

Prejsť na začiatok