053 3810 326     zusspisskyhrhov@gmail.com

Pedagógovia

Mgr. Janka Štramová

Elokované triedy Roškovce: Mgr. Andrea Hockicková, Mgr. Zuzana Sivecová

Prejsť na začiatok