Prihláška na štúdium

Prihlášku si môžete stiahnuť a vyplnenú priniesť so sebou na prijímacie skúšky, neposielajte ju poštou. Tlačivá prihlášok budú k dispozícii aj priamo v budove ZUŠ na prijímacích skúškach.