053 3810 326     zusspisskyhrhov@gmail.com

Hra na nástroj, spev, tvorba

Učitelia pracujú so žiakmi individuálne v rámci dištančnej formy vzdelávania. Ak sa potrebujete osobne kontaktovať s konkrétnym učiteľom, napíšte mu email. Emailovú adresu nájdete v zozname učiteľov.

Odporúčané muzikantské finty

Výborné cvičenie pre klavíristov (1. časť základného štúdia) – odporúča pani učiteľka Lucia Gáborová

Prejsť na začiatok