V tanečnom odbore sa vyučujú rôzne tanečné štýly: klasický tanec, ľudový tanec, novodobý tanec, džezový tanec, historický tanec, tance iných národov(napr. írske tance), alebo módne tance, ako sú hip-hop, disco a iné. Absolventi ZUŠ po ukončení vzdelania na konzervatóriu, či Vysokej škole múzických umení majú uplatnenie ako členovia divadiel, sólisti s rôznymi štýlmi tanca, alebo ako členovia rôznych tanečných skupín. Môžu sa uplatniť aj ako taneční pedagógovia.

Pedagógovia: 

Iveta Rusnáková Dis.art.

Elokované triedy – DOMAŇOVCE

Tanečný odbor: Ing. Martina Gallovičová