Odbor, ktorý obsahuje dramatické, pohybové, rečové, prednesové a slovesné tvorivé činnosti. Harmonický rozvíja osobnosť, pomáha vyrovnávať sa vždy s novými situáciami, ktoré prináša hra, škola, život. Štúdium im môže napomôcť dostať sa na herecké konzervatóriá, alebo aj priamo na vysoké herecké školy. Absolventi sa môžu, po absolvovaní ďalšieho, vyššieho vzdelania, uplatniť ako herci, dramatici, scenáristi, moderátori, pedagógovia, tvorcovia reklamy a pod.

Pedagógovia: Mgr. Janka Štramová

Elokované triedy – ROŠKOVCE

Literárno-dramatický odbor: Mgr. Andrea Hockicková, Mgr. Zuzana Sivecová