Letný workshop: hravá angličtina

„poď s nami za zábavou cez letné prázdniny“

pripravili sme pre vás letný workshop zameraný na anglický jazyk

Workshop sa bude konať v priestoroch ZUŠ Spišský Hrhov, podľa počasia  aj v prírode, v miestnom parku, v galérii, na kúpalisku, pozrieme si Hrhov aj z Medvedieho vrchu, čaká na nás veľa tvorivosti, zábavy, smiechu a pohody.

 TURNUSY 2020

6. 7. – 10. 7. 2020 (6 – 14 ročné deti a mládež)

13. 7. – 17. 7. 2020 (6 – 14 ročné deti a mládež)

3. 8. – 7. 8. 2020 (6 – 14 ročné deti a mládež)

10. 8. – 14. 8. 2020 (6 – 14 ročné deti a mládež)

CENA 

  • za jeden turnus pri prihlásení sa do júna: 90,-€

Deti navštevujúce ZUŠ Spišský Hrhov majú  zľavnenú cenu 75, -€

V cene workshopu:

– strava – 5x obed +pitný režim

– 8 hodinový program s kvalifikovanými lektormi

– program, materiálno-technické vybavenie

– 1 – 2x kúpalisko Spišský Hrhov

– 1x vstup do galérie a muzikmúzea

! Cena nezahŕňa nadštandardné poistenie detí.

PROGRAM

Časový harmonogram:

7:30 – 8:00 príchod a preberanie detí

8:00 – 12:00 kreatívna činnosť

12:00 – 13:00 obed 

13:00 – 15:00 kreatívna činnosť, športové a kultúrne aktivity

15:00 – 15:30 odchod detí 

Týždenný program a jedálny lístok bude zverejnený týždeň pred zahájením daného turnusu na našej stránke a k nahliadnutiu na nástenke ZUŠ.

KONTAKT

zusspisskyhrhov@gmail.com

  • tel.: 0421 53 3810 326, 0917 919 427
  • zodpovedný za workshop: Mgr. Jana Vondrová
  • tel.: 0905 983 445, 0901 753 853
  • levoca@ijav.sk

PRIHLÁŠKA A INFORMOVANÝ SÚHLAS

tu si môžete stiahnúť prihlášku a informovaný súhlas

Prejsť na začiatok